Festiwal Podróżni - Festiwal o krok dalej

Srebrna Góra, 29 - 31.05.2015Ciągle słyszy się głosy podziwu dla młodych “Odysów”, którzy podróżując robią coś "ponad", przekraczają granice. Takie osoby są inspiracją. Chcemy pokazać, że ludzie podróżują nie tylko, by pokonywać bariery, lecz pokonują bariery, by móc podróżować - spełniać swoje marzenia, rozwijać się.


Naszym głównym celem jest zmotywowanie do działania wzszystkich, którzy do tej pory mówili “chciałbym podróżować, ALE… “. Chcielibyśmy także być podporą dla podróżników, którzy z powodu rozmaitych trudności zwątpili w możliwość realizacji swoich marzeń. Festiwal jest tworzony z pasją przez podróżników dla podróżników. Chcemy żeby przez te 3 dni wszyscy stali się jedną, wielką rodziną i żeby każdy uczestnik zostawił swój ślad w historii Festiwalu.


Cele festiwalu


Będziemy promować różne formy podróżowania, wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu, popularyzować twórcze postawy w społeczeństwie, poszerzać wiedzę uczestników na temat podróżowania, inicjować wymianę doświadczeń i INTEGROWAĆ.
Ponadto wskażemy autorytety młodzieży zamieszkującej Srebrną Górę, rozpropagujemy aktywny, turystyczy tryb życia, pokażemy możliwości, jakie daje poróżowanie, będziemy promować młodych artystów, a także miejsca gdzie będzie się odbywał festiwal, co wpłynie na ożywienie życia kulturalnego regionu.


My jako organizatorzy oczekujemy od Festiwalu tego samego, czego oczekują podróżnicy od samych siebie - aby zrobić “krok dalej”. Chcemy rozwijać nasz festiwal z edycji na edycję, nie stać w miejscu - przecież to takie nudne ;)


Nasz (i Wasz) Festiwal będzie się rozwijał razem z uczestnikami z edycji na edycję by być zawsze o krok dalej.


zapraszamy!