Ząbkowice Śląskie – miasto nieodkrytych skarbów.
Kamil Pawłowski


Prelekcja będzie miała za zadanie ukazać niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe Ząbkowic Śląskich, odstępując jednak od klasycznego oglądu tego ośrodka miejskiego, a skupiając się na obiektach i zabytkach ruchomych traktowanych marginalnie bądź też ukrytych dla przeciętnego turysty.

O prelegencie

Kamil Pawłowski – historyk, doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek, artykułów i publikacji traktujących o dziejach Ząbkowic Śląskich i ziemi ząbkowickiej.