Zwiedzanie

 

Zwiedzanie cerkwi pw. św Jerzego w Ząbkowicach Ewa Pazdioara. W 1319 roku ząbkowicki wójt Johann Secklin von Reichenbach ofiarował dom i pół łana ziemi pod budowę szpitala, który powstał tuż za murami miasta na przedmieściu kłodzkim. Prowadzenie szpitala powierzono klasztorowi bożogrobców w Nysie. Przy szpitalu powstał niewielki kościół pod wezwaniem św. Jerzego. W okresie wojny 30 – letniej kościół św. Jerzego, podobnie jak większość kościołów w mieście, został spalony. Z pierwotnej budowli ocalało jedynie prezbiterium. Pozostałą część świątyni początkowo prowizorycznie dobudowano z drewna. Później była ona wielokrotnie przebudowywana. Od lat 60. XX wieku kościół jest użytkowany przez parafię prawosławną. Wewnątrz ustawiono współczesny ikonostas.

We wnętrzu prezbiterium zachowały się unikatowe gotyckie freski. Pierwsze z malowideł – cykl pasyjny – odkryto przypadkowo w 1931 roku w czasie prac konserwatorskich. Drugi fresk odkryto w 1967 roku. Cykl pasyjny jest umieszczony na wysokości 2,5 metra nad posadzką i jest podzielone na kwatery szerokości ok. 1 metra. Drugi z fresków to przedstawienie św. Jerzego walczącego ze smokiem. W górnej części jest widoczny zamek parą królewską i dworzanami, widoczna jest także postać królewny. Oba freski datowane są na trzecią ćwierć XIV wieku.